skarulys


skarulys
skarulỹs sm. (3b) Rtr, Š, ; Ser, skarùlis (2) 1. Smn audeklo gabalas: Skarulỹs yra šmotelis audeklo, galas audeklo J. Apšluostė šlapiu skaruliù burną, rankas Onš. Paduok skãrulį – reikia stalą nušluostyt Krok. Išskalbk skãrulį, ba jau labai riebaluotas Al. Langelius šluosčiau su skarulėliu, stalelį tiesiau su paklodėle LTR(Stk). audeklo skiautė: Švariu skãruliu užsirišo pirštą 1. Duok kokį skãrulį pirštui apsivyniot Lp. Pirštą suvynioj[o] skaruliùkan Vrn. Čia didelis sopulys, reik nemažo skãrulio Vlk. Plevėsuoja perplėštas skarulys Ašb. Pradėjus šalti kūnui ir traukyti mėšlungiui, reikia trinti visas kūnas vilnoniu skaruliu – sausu arba primirkusiu kokio nors spirito J.Jabl. 2. ppr. pl. Vrn, Al, Mrj, Ūd, Žž skuduras, skarmalas, skurlis: Visas suplyšęs, kailiniai – vieni skarùliai Dgl. Pelių sukapota [skaros], tik skaruliaĩ Lp. Neklauskit manęs, kodėl skaruliuosna sudraskyti mano šilko rūbai V.Krėv. | prk.: Pilkas niūrus dangus suplyšo didžiuliais debesų skaruliais . ^ Vaikai it skaruliaĩ nuskarę Šts. 3. autakojis, autas: Pakuliniai stori skaruliai, nei batuosna nelenda Prl. Nusivyniojo nuo savo kojos skarulį ir apvyniojo levui koją LTI163(Bs). 4. ppr. pl. menk. drabužis, apdaras: Aukso turiu, skarulių̃ turiu Ktv. Ar aš čia, kaip nelabasis pinigus, tuos skarulius turėsiu apgulusi? LzP. Šeima paskutinius skarulius baigia nutrinti . 5. ppr. pl. prastas, sudėvėtas, suplyšęs drabužis: Nusigyveno žmogus, tik skaruliaĩs apsirėdęs Rmš. Nuplyšęs jis kap driskius koks: vienais skaruliaĩs apsikarstęs Brt. 6. ppr. pl. Ds gaidžio, vištos ar gyvulio pakabutis, pabarzdė, pakarūklas: Mūsų gaidžio labai dideli skarùliai Sv. Net neramus gaidys, skarùliai nudraskyti Sdk. Mūsų kiaulės skarùliai kabo kaip du speneliai Užp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • skarulys — skarulỹs dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptapnoti — 1 aptapnoti tr. 1. Kp, Vkš, Užv tapnojant apspaudyti, aplyginti: Kepaišis yra kisielė įdėta, aptapnota ir iškepta po pečiumi kaip bliūdas JII77. Gerai aptapnok kepalą, tai bus ir duona gražesnė VšR. Aptapnok vežimą, kad šienas nebyrėtų Lkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braizgas — braĩzgas sm. (4) 1. Rdm koks nors apibrizgęs skarulys, atbraizga: Paduok kokį braĩzgą surišti Rmš. Jo kailiniai buvo suplyšę, aplinkui karojo braizgaĩ Pkn. | Šita paršiena, kaip ilgiau paverda, tik braizgaĩ lieka Brt. 2. prk. apie niekam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koštuvas — koštùvas sm. (2) K, Km, koštuvas (1) Lnkv, Grž; Sut tam tikras su sieteliu indas ar skarulys kam nors košti, filtras: Prakiuro koštùvas Šl. Pieno koštùvas DŽ. Alaus koštùvas DŽ. Pomidorus per koštuvą pertrinti į padažą rš. | Dujokaukė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lezgis — lẽzgis sm. (2) 1. atskaręs, atvipęs audeklo ar šikšnos gabaliukas, kadaras, skarulys: Važiuo[ja] kavalierius piršliais, o nu ano kinktų lẽzgiai laksto Šv. Paslėpk diržo lẽzgį, ko ans tau tintalio[ja] Skd. Visokiais lẽzgiais apsikarstęs Šll.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • makatas — 1 màkatas sm. (1) Žvr, Grk, Šmk, mãkatas (3b) Plk suplyšęs drabužis, skarmalas, skuduras, skarulys: Anos su makataĩs apsikabinusios J. Nešasi maišą makatų̃ prisidėjęs Grš. Eina kap pelių perkūnas tais màkatais apsitempęs Mrj. Ji buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mazginys — 1 mazginỹs sm. (3b) 1. KI124, Kv, Slnt, KlvrŽ, Trg, Šk indai ir kiti stalo reikmenys, kuriuos po valgio reikia išmazgoti, suplauti: Sumazgot mãzginį, t. y. sūdus, bliūdus, šaukštus, peilius … pavalgius J. Visi mazginiaĩ tavo bjaurūs, mazgok… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pleksna — 3 pleksnà sf. (2) plonas, skystas drabužis, skarulys: Pleksnà yra tai skara reta kaip tinklas J. Priegalvis neprikimštas vadinas pleksnà J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skuduras — skùduras sm. (3b) Rtr, DŽ, NdŽ, skuduraĩ pl. (3b) Rtr 1. I, Kos38(Jms), KI434, [K], Amb, L, Š, Snt, Slv, Vv, Skr, Skdv, Vvr audinio gabalas, skiautė, skarulys: Skùdurą su šaltu vandenimi pritverk ant skausmo J. Lininį skùdurą pamirkinu i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suzyzlioti — tr. DŽ, NdŽ 1. nenoromis suvalgyti: Keturių nedėlių paršiuką vos suzyzliojau Kt. 2. suseilėti, sužiaumoti: Buvo ant tvoros padžiautas skarulys, tai ėmė ir suzyzliojo [karvė] Mrs. zyzlioti; apzyzlioti; išzyzlioti; suzyzlioti …   Dictionary of the Lithuanian Language